Rutiner på K-Ridcenter

Så här gör vi på K-Ridcenter.

1. Du anländer senast 45 minuter före lektionsstart

2. På anslagstavlan vid kontoret
Här läser du vilken häst du skall rida och veckans OBS!

3. Om hästen är i boxen
Ta grimman utan grimskaft och öppna boxen, prata med hästen så den blir nyfiken och kommer fram till dig. Sätt på grimman med öppningen på haken från hästen, så den inte kan haka i hästen, och fäst det fasta grimskaftet i boxen i den ring som är underst på grimman.
Går hästen lektionen innan, kontrollera i vilken box den skall in i efter din lektion.

4. Ta av täcket
Börja med att knäppa upp gjordarna under hästens mage och därefter bogspännena. Bogspännena tar du sist så att täcket inte kan glida bakåt och gjordarna fastna i ljumskarna på hästen, detta kan göra den riktigt orolig. Dra täcket bakåt = medhårs så att svanssnöret också kommer loss.
Vik först ihop täcket på längden och därefter bredden så kan du hänga upp täcket prydligt på boxdörren.

5. Borsta, kratsa hovar, rykta
Gnubba bort lera med plastborsten. Borsta aldrig mothårs, det går däremot bra att borsta snett emot hårriktningen.
Borsta hela hästen medhårs med rotviskan och under tiden visitera hästen så den inte fått några sår eller svullnader.
BORSTA EJ SVANSEN, pilla ur spån och hö.
Kratsa hovarna.
Rykta hela hästen 5 tag på varje ställe (detta tar ca 20-30 minuter) .

6. Sätt på benskydd
Borsta först rent skydden.
Den bredaste delen av skyddet skall alltid vara neråt på hästens ben.
Korta skydd bak, den yttersta remmen skall på utsidan benet peka bakåt när den är stängd.
Långa skydd fram, remmarna skall på utsidan benet peka bakåt när de är stängda.

7. Hämta utrustningen i sadelkammare och putsstuga
Utan att släppa loss hästen stäng boxdörren då du går därifrån, annars kan hästen om den sliter sig, komma ut i stallgången.
Sadelgjord, schabrak och ev pad finns i putsstugan. Sadel, träns samt halsförlängare finns i sadelkammaren. Se till att schabrak och ev fårskinnspad är renborstat. Vill du fästa schabrak och lägga ev pad på plats innan du sadlar finns sadelbockar i putsstugan.

Ullpaddar kan ligga underst, päls mot päls, eller mellan schabraket och sadeln med pälsen nedåt. Läs på hängaren. Övriga paddar skall ligga mellan schabraket och sadeln. Se till att ev pad alltid täcker hela bakre delen av undersidan av sadeln.
Padden är till för att fördela trycket över ryggen på hästen och om den hamnar med bakkanten in under sadeln får den motsatt effekt.

Observera att hästarna har olika sadlar och schabrak i dressyr respektive hoppning.
Kontrollera att bettet är rent.

Ta med all utrustning. (Hästen kanske skall gå med halsförlängare passet efter ditt så ta med den också. Vi hänger den på klädkrokarna i manegen om den inte används.)
Häng träns och ev hjälptygel på boxdörren.

8. Sadla
Om du satt fast schabrak och ev pad i putssstugan, lägg försiktigt på sadeln lite för långt fram och dra den bakåt i läge så hårremmen ligger rätt.
Om du väljer att lägga på schabrak och ev pad separat, lägg först på på schabraket något för långt fram, lägg på ev pad. Under vintern går en del av hästarna med ullpadden under schabraket, kolla detta på hängaren till schabraket. Därefter lägg försiktigt på sadeln så att ev pad täcker hela bakre delen av undersidan av sadeln.
Padden är till för att fördela trycket över ryggen på hästen och om den hamnar med bakkanten in under sadeln får den motsatt effekt. Därefter dras allt bakåt tillsammans. Fäst schabrak och ev pad i sadelgjordsstropparna.

Gå runt till andra sidan och kontrollera att allt ligger rätt och slätt. Fäst schabrak och ev pad i sadelgjordsstropparna, trä igenom sadelgjorden genom ”söljan” nedtill på schabraket, fäst sadelgjorden i de bakersta stropparna om det inte står något annat på boxskylten. På hoppsadlarna använder du första och sista stroppen. Byt sida igen och fäst sadelgjorden så den är sträckt men ej åtdragen. Tänk på att när sadelgjorden är färdigspänd i manegen skall spännena vara lika högt upp på båda sidor.

Halsförlängare sätter vi på i manegen.
Låt sadelöverdraget sitta på som skydd för regn mm.

9. Tränsa
Lossa haken på grimman, dra grimman över huvudet och för ut nosen. Dra sedan grimman över öronen igen så kan hästen inte smita.
Lägg tyglarna över halsen på hästen, fatta tag runt nosryggen med höger hand och ta tränset mitt på sidostyckena i densamma. Lägg bettet i din flata vänsterhand och för upp det mot hästens mun. Om hästen inte gapar, för in vänster tumme i mungipan (där finns inga tänder) så öppnar den munnen. När hästen gapar följ med uppåt med höger hand så bettet glider in i munnen och sidostyckena sträcks. För sedan försiktigt in ena örat mellan pannbandet och nackstycket, därefter det andra.

Rätta till man och pannlugg. Kontrollera att pannband, nosgrimma och bett sitter rakt. Spänn käkremmen, du skall kunna få in en knuten hand mellan remmen och strupen, blir den för hårt åtdragen kan hästen inte andas när den går i form.
Aachengrimma (kombinerad nosgrimma): Spänn nosgrimman, den skall dras åt, då den är till för att hindra hästen från att gapa. Spänn den nedre nosremmen, sträck den men dra ej åt. Den kan då täppa till andningsvägarna.
Remontgrimma spänns nedanför bettet. Den skall dras åt men inte mer än att du får in två fingrar mellan den och hästens nosrygg.

Ta av grimman och häng den på utsidan av boxen, annars kan hästen trampa i den när den kommer in i boxen igen.

Behöver du nu lämna boxen får du be någon hålla i hästen eller sätta på grimman ovanpå och fästa tyglarna i den samt sätta fast grimman i grimskaftet.

10. Leda till ridhuset
Led hästen/-arna till manegen 2 minuter före lektionens början.
Se till att boxdörren är helt öppen.
Ta ner tyglarna från hästens hals. Håll med höger hand ca 20 cm från bettet med pekfingret mellan tyglarna. Lägg gärna tyglarna i kors och håll om ”korset” så håller du säkert i hästen.
Tygeländan skall du ha i vänster hand.

Först går den som står längst in och sedan fyller ni på efter hand. I omvänd ordning kan sista hästen känna att den kommer på efterkälken och få för bråttom ut.
Innan ni går över vägen kontrollerar ni att alla är med. Gå över i samlad trupp. Tänk på att hästar är flockdjur.
När ni kommer till manegen – knacka på dörren och invänta svar innan ni öppnar den.

11. Uppställning i ridhuset
Ställ upp på medellinjen med huvudet åt höger. Första hästen längst bort och fyll på efterhand.
Lägg tyglarna över halsen på hästen. Ridläraren hämtar sadelöverdrag och kläder.

Halsförlängare läggs ovanpå nackstycket, träs genom bettet utifrån och in och fästs därefter mellan hästens framben i sadelgjordens andra och tredje främsta snören med öppningen på hakarna från hästen.
Några av hästarna har så lång hals att halsförlängaren blir för kort om den fästs mellan frambenen. På dessa skall den fästas i sadelgjorden i sidan på hästen och ovanför söljan på schabraket. Fäster man den längre ner kan den åka för långt ner då hästen går och störa frambenen.

12. Uppsittning
Gå framför hästen över på höger sida, håll samtidigt i tygeln. Behöver du spänna sadelgjorden på höger sida för att spännena skall vara lika högt upp på båda sidorna gör du det först. Därefter drar du ner stigbygeln och justera längden så det ser rätt ut. Gå över till vänster sida igen och spänn vid behov sadelgjorden innan du drar ner stigbygeln. Kontrollera att sadelgjorden inte är för hårt spänd. För att hästen skall kunna andas skall du kunna dra ut den lite från hästens sida. Båda stiglädren bör vara lika långa om du använder samma hål. Är du tveksam, fråga instruktören. Ett utav dem kan ha töjt sig.

Med tyglarna kvar på hästens hals håller du bara i den närmsta tygeln när du går ut till långsidan och följer den till uppsittningspallen. Fortsätt själv på bortre sidan av pallen och låt hästen följa med på den inre, så den står med sidan invid pallen, kliv upp på pallen.
Håll spöt i vänster hand så du inte flaxar med det när du sitter upp.
Sträck tyglarna och ta dem i vänster hand uppe på manken. De skall vara så sträckta att du kan stanna hästen.

Ta stigbygeln med höger hand. Stoppa in vänster fot och vrid den så tån pekar framåt. Ta tag med vänster hand i manen eller manken. Tar du i framvalvet på sadeln är risken att sadeln åker runt. Den kan också på sikt bli sned. Ta med höger hand i bakvalvet så långt över på höger sida du kan. Skjut ifrån med höger fot. När du står upprätt, flytta höger hand till framvalvet. När du kommer över på höger sida – stoppa i foten först. Tänk på att den kant på stigbygeln som är framåt skall vara ut från hästen. Sjunk därefter MJUKT ner i sadeln.

13. Justering av stigläder
Ha alltid foten kvar i stigbygeln och håll tyglarna sträckta i ena handen. Lättast är om du inte tittar utan känner vad du gör.

Justera till längre genom att fatta tag med samma sidas hand om den lösa stroppen uppe vid spännet och håll pekfingret på piggen utan tyngd i stigbygeln. Dra stiglädret uppåt för att lossa piggen och trampa ner med foten så stiglädret får önskad längd. Dra sedan runt stiglädret i krampan genom att fatta tag om både den lösa stroppen och remmen därunder. Dra uppåt utan att trycka nedåt med foten i stigbygeln tills handen är ovanför stigläderkrampan, tryck sedan nedåt med foten samtidigt som du följer med nedåt med handen.

Justera till kortare genom att fatta tag med samma sidas hand om den lösa stroppen uppe vid spännet och håll pekfingret på piggen. Dra stiglädret uppåt för att lossa piggen och dra uppåt till önskad längd.
Kontrollera att du har samma längd på båda stiglädren.

14. Kontroll av sadelgjord
Lägg benet framför sadeln, fortfarande med foten kvar i stigbygeln, annars kan den slå mot hästens sida och uppmana den att röra sig framåt, lyft upp sadelkåpan och fatta tag om stroppen med vänster hand och pekfingret på piggen. Lättast att göra utan att titta.
Dra uppåt till det högsta hålet du kan (du behöver ej ta i så du blir blå), upprepa med den andra. Har din häst sadel med långa stroppar och kort gjord böjer du dig ner framför ditt ben när du skall dra gjorden. Tänk på att spännen på sadelgjorden skall sitta lika högt på båda sidor om sadeln.

15. Avsittning
Släpp alltid båda stigbyglarna.
Håll tyglarna sträckta i vänster hand.
Ta tag med båda händerna fram i sadeln, luta dig framåt och svinga över höger ben som skall vara rakt för att inte slå hästen på baken.
Trä upp stigbyglarna på den understa remmen, trä igenom alltihop genom stigbygeln och dra runt ett extra varv. Ta av halsförlängaren.
Lossa på sadelgjorden. Sadelöverdrag och ev ytterkläder får du av din ridlärare.

16. Leda tillbaka till stallet
Ta ner tyglarna från halsen.
Längst bort i manegen går först.
När du lämnar medellinjen gå rakt fram och vänd åt höger, så du för hästen ifrån dig och inte drar den mot dig, ifall den hoppar till. Se till att alla hänger med.

17. Ta av utrustning
Ta av tränset och häng det på utsidan boxdörren, sätt på hästen grimman och fäst den i grimskaftet.
Ta av sadeln. Ta med all utrustning till putsstugan

Häng sadelgjorden på sadelhängaren i putsstugan. Ta av schabraket och borsta. Häng upp det på sadelhängaren i putsstugan med undersidan nedåt med fästena in mot väggen. Paddar läggs ovanpå schabraken. Ev ullpad som ligger underst skall också borstas och läggas ovanpå schabraket med pälsen uppåt så den torkar också dessa med fästena in mot väggen.

Skölj bettet. Putsa all utrustning av läder, även sadelgjord (även martingal eller brösta om du använt en vid hoppning) med lite sadeltvål och lite vatten. Se till att allt stöv tvättas bort. Torka av med trasa om det behövs. Lämna ingen tvål kvar runt spännen, söljor eller i hålen.
Lägg tyglarna dubbla ovanpå nackstycket. Dra ihop tränset med nosgrimman eller tyglarna. Häng in sadel, träns och halsförlängare i sadelkammaren.
Se till att inga remmar hänger i golvet.

Ta av benskydd och borsta/svampa av men skölj ej rent dem. Är de blöta häng upp dem på täckesstången annars fäst kardborrebanden ”bakvägen” på senskydden (knöla inte ihop dem, den hårda delen förstör insidan av senskydden), stäng inte igen dem. Fäst kardborrebandet på bakstrykkapporna. Det finns ett fack för respektive skydd. ”Knö” inte ner benskydd och borstar, facken går sönder. De får plats ändå.

18. Borsta, kratsa hovarna
Borsta av med rotviska och kolla hovarna. Kolla under tiden att hästen inte fått några sår el dyl.
Om hästen är svettig blir den mindre tovig när den torkat om man borstat med piggborsten medan den fortfarande är blöt.

19. Lägga på täcket
Samla ihop täcket över vänster arm framifrån och bakåt. Lägg gjordarna ovanpå. Lägg täcket på manken och dra ut det över ryggen. Gå över på höger sida och ta ner gjordarna och kontrollera samtidigt att allt ligger rätt. Fäst bogspännena och därefter gjordarna, sist trär du under svansnöret.

20. Grimma av
Ta av grimman och häng den på utsidan. Klappa om hästen och tacka för idag.
Du som vill ge hästen en morot eller något annat kan lägga det i krubban.

Ge aldrig hästarna något ”godis” ur handen (de blir väldigt ”tiggiga”). Ge det i krubban.Ordnings- och säkerhetsrutiner på K-Ridcenter

I stallet:

 • Hästarna sköts i respektive box. Vid mockning, skötsel eller hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen i det fasta uppbindningsgrimskaftet.
 • När hästen fångas eller släpps i boxen står du mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd. Var extra aktsam när du hantererar din häst sommartid p g a flugor som kan irritera hästen.
 • När lunch-höet ges i hagarna, stå utanför och häll ut det över staketet.
 • Hundar får ej vara lösa på anläggningen.
 • Skottkärrorna skall ligga med skaklarna mot väggen så hästarna inte kan skada sig på dem om de kommer lösa.
 • Vi rekommenderar ändamålsenlig klädsel samt sko med stålhätta vid arbete i stallet. För barn rekommenderas hjälm vid all hästhantering detsamma gäller då du är själv på anläggningen.
 • Smycken kan utgöra en säkerhetsrisk. De bör vara diskreta och används på egen risk.
 • Alla hästar fodras samtidigt. Ska någon iväg och tävla eller åka tidigt skall alla hästar i stallet fodras.
 • Stallgången ska vara fri från föremål. Alla redskap och alla utrustning förvaras på avsedd plats.

Leda häst:

 • Öppna alltid båda ytter- eller sargdörrarna när du leder ut hästen ur stallet eller in i manegen – om hästen blir rädd kan du bli översprungen om det är för smalt. Ytterdörrarna ställs upp med hake.
 • Led alltid hästen på vänster sida och vänd åt höger – för den ifrån dig. Risken är då mindre att hästen hoppar mot dig om den blir rädd.
 • Led aldrig mer än en häst i taget till eller från hagarna – de är ofta ivriga och det kan bli svårt att behålla kontrollen över dem.
 • Använd alltid grimskaft när du leder häst i grimma. Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tyglarna fria över hästens huvud.
 • Håll aldrig i grimskaftet, eller tyglarna, med en ögla runt handen – då kan du bli släpad efter hästen.
 • Använd alltid kedja när du leder de hästar där det står att det behövs. Kedjan placeras under hästens underkäke.
 • Skulle en häst bli skrämd och dra iväg, släpp hellre än håll i – den springer oftast bara in i stallet att så du kan fånga den där då den lugnat ner sig.
 • Håll alltid minst en hästlängds avstånd till hästen framför när du leder eller rider så att inte du eller din häst blir sparkad.

Vid ridning:

 • Hjälm är obligatoriskt vid all form av ridning. Långt hår bör vara uppsatt.
 • Rid alltid i stövlar eller skor med klack – för att inte foten ska kunna glida genom stigbygeln och fastna om du faller av. Stigläderkramporna ska vara öppna så att stiglädren glider av om du ändå fastnat.
 • Rid aldrig med öppen jacka eller tröja, eller med huva – hästen kan bli skrämd för flaxande kläder då den har ett visst synfält bakåt och uppåt. Huvan kan fastna i något.
 • På- och avklädning av jacka eller täcke sker innan uppsittning eller om en annan person håller hästen. Jackor och täcken placeras på anvisad plats.
 • Vid ridning i grupp förs hästarna in och ut ur stallet samtidigt.
 • Låt aldrig tyglarna hänga ner mot marken – hästen kan trampa på dem och skada både sig själv och utrustningen.
 • Lägg aldrig något på marken så du måste böja dig ner och plocka upp det samtidigt som du håller i hästen. Spöet kan du sätta fast under sadelkåpan.

Övrigt:

 • Att prata i telefon då du hanterar en häst eller rider är absolut förbjudet – du skall vara helt koncentrerad på hästen.
 • Använd alltid hjälm och säkerhetsväst då du är ensam på anläggningen och hanterar hästar och ha alltid mobiltelefon tillgänglig.
 • Gå aldrig bakom en häst, ha ordentligt säkerhetsavstånd.
 • Lastning genomförs av utbildad person på vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd Träns eller grimma med kedjegrimskaft. Ha alltid medhjälpare. Handskar och hjälm rekommenderas.
 • På K-Ridcenter värnar vi om miljön. Så vi sopsorterar och släcker alla lampor som inte behöver vara tända.