Manegekalender

En bokning med ”Grupp”, ”Kurs”, ”Tävling” eller ”Harvning” betyder att manegen är helt bokad.
En bokning med ”Privatlektion” betyder att självständig ridning är möjlig – stäm av med Lena så ni inte blir för många.
En bokning med ”Privatlektion ledig” betyder att Lena är ledig för privatlektion om häst finns tillgänglig.
Övrig tid som är obokad är möjlig för självständig ridning då det finns personal på plats eller genom annan överenskommelse.

Tänk på att kolla samma dag som du skall rida i manegen. Det kan bli sena ändringar.

Kvalitetsridskolan för vuxna & ungdomar