Integritetspolicy

K-Ridcenter AB behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen är till för att stärka individers integritet och ställer krav på företag avseende användning och skyddande av personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen hos Datainspektionen.

Viktiga begrepp

Personuppgift
Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person klassas som en personuppgift. En personuppgift kan exempelvis bestå av namn, adress, telefonnummer eller personnummer. Det kan också bestå av en e-postadress, ett fotografi, IP-nummer eller ett bokningsnummer som kan kopplas till en specifik kund.

Personuppgiftsbehandling
Med en behandling menas allt som man gör med en personuppgift. En behandling omfattar allt från att samla in, registrera, lagra och bearbeta till att sprida personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
K-Ridcenter AB, Hamnens Gård 135, 446 97 Älvängen, info@k-ridcenter.se, är ansvarig för alla personuppgifter som samlas in. Vi bestämmer hur dina personuppgifter ska användas och sparas hos K-Ridcenter AB för att skydda din integritet.

Syfte med behandling av personuppgifter

K-Ridcenter AB har framför allt tre syften med att behandla dina personuppgifter.
Det huvudsakliga syftet är att uppfylla vårt avtal med dig som köpare av våra tjänster.
Det andra syftet är att erbjuda kundservice vid frågor, synpunkter och administration av bokningar.
Slutligen använder vi personuppgifter för att rikta relevant marknadsföring till dig som kund då det finns ett etablerat kundförhållande eller intresse att ta emot information.

Uppfylla vårt avtal vid köp eller bokning av tjänst
K-Ridcenter AB behandlar huvudsakligen personuppgifter i syfte att uppfylla vårt avtal med dig som köpare av våra tjänster. Ett avtal är pågående för dig som kund från och med det att du bokat en tjänst fram till dess att avtalet sägs upp och tiden för din tjänst gått ut. Därefter är avtalet avslutat. När du köper eller bokar tjänster hos K-Ridcenter AB använder vi personuppgifter för vår administration.
Vid inställd, ändrad eller uppdaterad tjänst används personuppgifter för att komma i kontakt med berörda kunder i syfte att informera dig.

Kundservice
Vi använder personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga kundservice. Exempelvis om du som kund kontaktar oss med frågor eller synpunkter kring vår verksamhet.

Marknadsföring
K-Ridcenter AB använder personuppgifter i marknadsföringssyfte för att rikta relevant kommunikation till dig som kund. Detta gör vi då det finns etablerat kundförhållande, det vill säga att du gjort ett köp hos oss, eller ett uttryckt intresse att ta emot information.

Du får marknadsföring från oss efter ditt senaste köp
I samband med att du köper tjänster hos K-Ridcenter AB upprättas ett kundförhållande mellan dig och K-Ridcenter AB. Du kan därför komma att få riktad marknadsföring från oss efter att du köpt en tjänst hos K-Ridcenter AB.

E-postmarknadsföring
Vi använder oss av e-postmarknadsföring för att skicka nyhetsbrev med aktuella erbjudanden och information.

Cookies på vår hemsida
Vi använder inte cookies på vår hemsida.

Vill du inte ha marknadsföring från oss?
Vi är måna om att rikta marknadsföring och kommunikation till dig som är intresserad och du kan därför när som helst avsäga dig all typ av direktmarknadsföring.

Insamling av personuppgifter vid köp eller bokning av våra tjänster

I samband med att du köper eller bokar tjänster via webben eller per telefon, brev eller mail samlar vi in de personuppgifter som krävs för att fullfölja vårt ingångna avtal med dig som kund.
K-Ridcenter AB samlar i huvudsak in följande personuppgifter:
• Förnamn och efternamn
• Adress, postnummer och stad
• E-post, telefon-/mobilnummer

Köp eller bokning som görs av personer under 18 år
Om du är under 18 år när du önskar boka eller köpa tjänster hos K-Ridcenter AB behöver vi din vårdnadshavare som avtalspartner. Det är då din vårdnadshavare som samtycker till att vi samlar in dina personuppgifter.

Köp eller bokning som görs i någon annans namn
Om du köper eller bokar tjänster i någon annans namn förutsätter vi att du fått personens samtycke till att lämna ut dennes personuppgifter.

Förnyelse av tjänst
Om du köpt en plats i ridgrupp, privatlektion eller liknande hos K-Ridcenter AB kommer du efterföljande termin automatiskt få en förfrågan om fortsatt terminsavtal hos oss. K-Ridcenter AB använder då dina personuppgifter och din köphistorik för att förnya avtalet.

Insamling av personuppgifter vid kontakt med oss

När du kontaktar oss samlar vi in de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna besvara din fråga eller för att kunna hantera ditt ärende. Vilka personuppgifter som samlas in och används beror på vad som är relevant i det enskilda fallet. Det kan exempelvis handla om namn, telefonnummer eller e-postadress. När du personligen kontaktar oss kan vi komma att be dig uppge personuppgifter i syfte att kunna identifiera dig som är en befintlig kund. Därefter kan vi komma att använda alla de övriga personuppgifter som finns sparade om dig för att kunna hantera ditt ärende. När du blir en ny kund hos K-Ridcenter AB ber vi dig att uppge personuppgifter för att kunna registrera dig.

Insamling av personuppgifter vid aktiviteter kopplade till marknadsföring

Vi samlar också in personuppgifter i samband med aktiviteter kopplade till marknadsföring.

Tävlingar
Då K-Ridcenter AB anordnar tävlingar samlar vi in de personuppgifter som krävs för att kunna kontakta dig i samband med vinst eller i andra frågor som rör tävlingen. Det kan handla om namn, telefonnummer och e-postadress. I samband med att du deltar i våra tävlingar kommer du att kunna lämna ditt samtycke till fortsatt behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Hantering, lagring och gallring av personuppgifter

Vi behandlar och lagrar merparten av personuppgifter digitalt på PC samt papperskopior. När du köper eller bokar tjänster hos K-Ridcenter AB skapas en kundprofil hos oss som omfattar alla de personuppgifter du tidigare lämnat till oss, samt dina aktuella bokningar, annullerade bokningar och köphistorik.

Så länge sparas dina personuppgifter

K-Ridcenter AB sparar personuppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna uppfylla avtal med dig som kund.

Dina uppgifter sparas efter avslutat avtal
Efter ditt senast avslutade avtal med K-Ridcenter AB sparar vi de personuppgifter som du tidigare angett till oss i 7 år och 6 månader enligt bokföringslagen.
Därefter så kommer all data och alla personuppgifter om dig att raderas

Utlämning av personuppgifter

Det är enbart personal på K-Ridcenter AB som har tillgång till de uppgifter som finns sparade. I vissa fall är uppgifterna lagrade i molnlösningar, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras. K-Ridcenter AB är ensam ägare till personuppgifter.

Dina rättigheter att få uppgifter rättade, ändrade eller raderade

Som kund hos K-Ridcenter AB har du när som helst rätt att få dina personuppgifter rättade, ändrade eller raderade, såvida vi inte har någon annan laglig grund eller rättslig förpliktelse att spara dem. I dessa ärenden ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud. För att vi ska kunna ge dig bra service ber vi dig att tydligt uppge om ditt ärende handlar om rättning, ändring eller radering av dina personuppgifter.

Få tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att utan kostnad och en gång per år begära att få information om vilka personuppgifter som behandlas av K-Ridcenter AB. För att vi ska kunna hantera din begäran måste den innehålla din skriftliga underskrift. Din begäran skickas till K-Ridcenter AB per post alternativt via e-post till vårt personuppgiftsombud. Märk ditt brev med ”Begäran om tillgång till personuppgifter”. Postadress: K-Ridcenter AB, Hamnen 135, 446 97 Älvängen

Rätten till dataportabilitet

Du har också rätt att kunna få ut och överföra dina personuppgifter till ett annat företag eller annan personuppgiftsansvarig, d.v.s. rätten till dataportabilitet. I detta ärende ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud.

Invända mot marknadsföring

Vi är måna om att rikta marknadsföring och kommunikation till dig som är intresserad och du kan när som helst avsäga dig all typ av direktmarknadsföring. Uppge tydligt vilken typ av marknadsföring du vill avsäga dig från. För att avsäga dig marknadsföring från K-Ridcenter AB ber vi dig att kontakta vårt personuppgiftsombud.

Om du vill klaga

Om du anser att K-Ridcenter AB bryter mot dataskyddsförordningen bör du vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Kontakt

Har du direkta frågor om hur vi arbetar för att följa och säkerställa efterlevnad för GDPR är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsombud genom mail till info@k-ridcenter.se.