Egen häst

På K-Ridcenter finns ett fåtal boxar för uthyrning till personer med egen häst. Kallhyran är 2300 kr per månad och betalas in i förskott, hyran skall vara oss tillhanda senast den 28:e varje månad.
I kallhyran ingår:

 • Utsläpp vardagar
 • Insläpp vardagar
 • Alla fodringar vardagar. Vi fodrar 4 ggr/dag.
 • Tillgång till manegen
  Manegen får utnyttjas all tid då den inte används för grupplektioner, kurser eller tävlingar.

På helgerna hjälps vi åt med ut- och insläpp samt fodringar (gäller alla hästar på anläggningen).

Vi tillhandahåller torv, hösilage, Krafft Leisure och mineraler till självkostnadspris.

Vid inflyttning betalas en månads kallhyra + en månadskostnad för foder och strö i förskott. Ev ändringar i foder samt strökostnad regleras månadsvis i efterhand.

Uppsägningstiden är 2 kalendermånader och uppsägningen lämnas skriftligen till K-Ridcenter.

För mer info så maila oss på info@k-ridcenter.se

Manegekort

För ryttare som inte står uppstallade på K-ridcenter men vill utnyttja vår manege erbjuder vi endast terminskort. Höstterminen är 1/7-31/12 och vårterminen är 1/1-30/6.

Terminskort     2000 kr
(gäller antingen en ryttare, som rider flera hästar ELLER en häst, som har flera ryttare)

Manegeavgift vid privatlektion för utomstående tränare vid av K-Ridcenter anordnad aktivitet 100 kronor per tillfälle.

Manegeregler

 • Fyrkanten har alltid företräde till spåret – håll till höger vid möte på fyrkanten oavsett gångart.
 • Långsammaste gångarten rider längst ut på fyrkanten/volten – Rid alltid förbi innanför!
 • Volterna rider alltid innanför spåret – håll till höger vid möte på samma volt oavsett gångart.
 • Övriga ridvägar lämnar företräde till ryttare på volter och på fyrkanten.
 • Halter samt fram- och bakdelsvändningar görs mitt inne i volterna.
 • När någon ryttare rider för tränare – ha uppsikt på ekipaget som tränar och försök lämna fri väg för det!
 • Ridning för tränare samt enskild hoppning skall vara angivet på manegeschemat och bokas på kontoret
 • Knacka på ytterporten och invänta svar innan du öppnar dörrarna
 • Du mockar alltid efter din häst innan du lämnar manegen!

Träning för ridlärare

K-Ridcenter erbjuder träning för våra ridlärare. Du kan antingen rida privatlektion eller delta i den ordinarie gruppverksamheten med din häst.

Privatlektion 45 minuter för ryttare med manegekort 510 kr
Privatlektion 45 minuter för ryttare utan manegekort 575 kr
Medverkan i grupp 60 minuter 220 kr
Medverkan i grupp 75/90 minuter 275 kr
Medverkan i en ridskolegrupps helgkurs 755 kr

Kvalitetsridskolan för vuxna & ungdomar