Personal

Lena Karlsson
Ridlärare level 1
C-tränare och Lätt A-domare i dressyr.
Verksam i yrket sedan 1981.
Tävlat tom Svår B:1 dressyr och 1.10 hoppning.
Mobil: 0705 – 18 17 77

Annika Teibl
Ridlärare level 2
C-tränare och stildomare i hoppning
Banbyggare och Övedomare
Verksam i yrket sedan 1980-talet.
Tävlat tom St George dressyr och 1.40 hoppning
Mobil: 0709 – 81 77 11

Bibbi Larsen
Ridlärare
Verksam i yrket sedan 1980-talet.
Tävlat tom Lätt A dressyr och 1.20 hoppning
Mobil: 0704-796670, 0764-296689

Arbetar i stallet:
Liselott Lindh, föräldraledig
Sigrid Larsen, vikarie

Kvalitetsridskolan för vuxna & ungdomar