Enkät inför hösten 2024  Ange dina alternativ så nogrannt som möjligt för att underlätta vår planering och hitta den bästa möjliga lösningen för dig.
  Tänk på att räkna med tiden för att ta hand om din häst före och efter lektionen.
  Om inte formuläret räcker till så använd dig av det avslutande fritextfältet.

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:

  Jag kan tidigast börja min lektion kl:

  och jag kan senast sluta min lektion kl:


  Kvalitetsridskolan för vuxna & ungdomar